Take your business

to the next level!

Business Booster

Meetings at the stands of public institutions which aim at an active dialogue between these institutions and business representatives. Business Booster will allow each participant of Impact fintech’17 to consult their solutions, ask questions and seek advice. The gathering is mainly dedicated for entrepreneurs. The appointment will be possible both before and during the event, at the reception desk for two days of Impact fintech’17. The coverage of Impact fintech’17 will include an analysis of practical applications of bitcoin, including its use by the leading world banks in attracting a cryptocurrency ecosystem and experiments being undertaken in innovation labs. We are continuously defining the future of the blockchain!

AVAILABILITY
12:00 - 19:00
ORGANISER: PFR

The Polish Development Fund (PFR) is a group of financial and advisory institutions supporting companies, local governments and individuals and investing in sustainable social and economic development of Poland. PFR’s offer includes tailor-made packages of financial and non-financial services. It is our aspiration to create a complete market of raising capital and growth instruments at every stage of project development. We are active in industries including banking, insurance, investments, advisory in foreign expansion and development of entrepreneurship and innovation.

AVAILABILITY
12:00 - 19:00
AVAILABILITY
13:00 - 19:00
ORGANISER: British Embassy

The United Kingdom’s position at the heart of the global financial community is one of the reasons that so many international companies choose the UK. Many of the world’s leading investment houses and financial institutions are based in London. The British Regulator is recognised globally for its flexible, principles-based approach to regulating its financial services, making London a natural place to grow your Fintech business.

The Department for International Trade (DIT) is the specialist Government department that supports foreign companies seeking to set up or expand in the UK. The team based in the British Embassy in Warsaw provides free, confidential, tailored and professional assistance on all aspects of locating a new business or expanding existing operations in the UK.

AVAILABILITY
12:00 - 19:00
ORGANISER: PAIH

Polish Investment and Trade Agency works to increase the inflow of investments to Poland, develop Polish foreign investments and intensify Polish export. Supporting entrepreneurs, the Agency assists in overcoming administrative and legal procedures related to specific projects as well as helps to develop legal solutions, find a suitable location, reliable partners and suppliers. The Agency implements programmes dedicated for expansion in promising markets: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN and Go Iran. In direct support of Polish companies on the site, the Agency successfully launches foreign branches. Detailed information about the services offered by the Polish Investment and Trade Agency are available at: www.paih.gov.pl/en

AVAILABILITY
12:00 - 18:00
ORGANISER: KATOWICE

We invite you to get in touch with us during Impact fintech’17. If you are an investor and are looking at Katowice as a potential location for your next venture – we encourage you to familiarize yourself with the support and incentives offered by the Municipal Authorities of Katowice to investors. Come visit us and learn about the growth opportunities that the city of Katowice has to offer. Attend one of our many workshops. Share your vision for business development. If you represent a community organisation, a meeting with the Municipal Authorities of Katowice will give you a chance to discuss potential areas of cooperation as well as initiatives aimed at building a dialogue between local government, business and academia.

If you have a start-up we invite you to familiarize yourself with the wide range of available coworking and event services designed specifically for start-ups. During our meeting we will present the Municipal Business Incubator. If you are interested in developing your business in Silicon Valley, the Municipal Authorities of Katowice also have an office in Palo Alto.

AVAILABILITY
12:00 - 19:00
ORGANISER: Ministry of Economic Development
AVAILABILITY
12:00 - 19:00
ORGANISER: Ministry of Finance
AVAILABILITY
12:15 - 16:00
ORGANISER: PFR

The Polish Development Fund (PFR) is a group of financial and advisory institutions supporting companies, local governments and individuals and investing in sustainable social and economic development of Poland. PFR’s offer includes tailor-made packages of financial and non-financial services. It is our aspiration to create a complete market of raising capital and growth instruments at every stage of project development. We are active in industries including banking, insurance, investments, advisory in foreign expansion and development of entrepreneurship and innovation.

AVAILABILITY
12:15 - 16:00
AVAILABILITY
12:15 - 16:00
ORGANISER: British Embassy

The United Kingdom’s position at the heart of the global financial community is one of the reasons that so many international companies choose the UK. Many of the world’s leading investment houses and financial institutions are based in London. The British Regulator is recognised globally for its flexible, principles-based approach to regulating its financial services, making London a natural place to grow your Fintech business. The Department for International Trade (DIT) is the specialist Government department that supports foreign companies seeking to set up or expand in the UK. The team based in the British Embassy in Warsaw provides free, confidential, tailored and professional assistance on all aspects of locating a new business or expanding existing operations in the UK.

AVAILABILITY
12:15 - 16:00
ORGANISER: PAIH

Polish Investment and Trade Agency works to increase the inflow of investments to Poland, develop Polish foreign investments and intensify Polish export. Supporting entrepreneurs, the Agency assists in overcoming administrative and legal procedures related to specific projects as well as helps to develop legal solutions, find a suitable location, reliable partners and suppliers. The Agency implements programmes dedicated for expansion in promising markets: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN and Go Iran. In direct support of Polish companies on the site, the Agency successfully launches foreign branches. Detailed information about the services offered by the Polish Investment and Trade Agency are available at: www.paih.gov.pl/en

AVAILABILITY
12:15 - 16:00
ORGANISER: KATOWICE

Katowice to miasto wielowymiarowych przemian, otwarte na poszukiwania i rozwój innowacyjnych rozwiązań, nowych koncepcji, niestandardowych projektów. Przykładem są m.in. szereg zlokalizowanych tutaj inwestycji oraz możliwości, które miasto stworzyło dla potencjalnych inwestorów. Ponadto dostępność wykwalifikowanej kadry, powierzchni biurowych oraz szeroka gama wydarzeń biznesowych i kulturalnych – to wszystko sprawia, że Katowice przyciągają inwestorów ze wszystkich stron świata. Katowice to bardzo dobrze rozpoznawalna marka w Europie, a dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz zaangażowaniu władz miasta, miasto staje się coraz bardziej popularne również i na świecie. Intensywny wzrost oraz ukierunkowanie na innowacje przekłada się na zintensyfikowane wsparcie udzielane firmom z sektora MŚP i start-up’om.

Zapraszamy do kontaktu podczas Impact Fintech’17. Jeśli jesteś inwestorem i zamierzasz związać się z Katowicami zapraszamy do zapoznania się z warunkami oferowanego wsparcia przez Urząd Miasta Katowice oraz zachętami inwestycyjnymi. Przyjdź i zapoznaj się z możliwościami rozwoju, jakie Miasto Katowice proponuje. Skorzystaj z bogatej oferty szkoleń. Przedstaw nam swoją wizję rozwoju biznesu. Jeśli reprezentujesz instytucję otoczenia biznesu spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice będzie okazją do rozmowy o możliwych obszarach współpracy oraz inicjatywach sprzyjających budowaniu dialogu pomiędzy samorządem, biznesem i nauką.

Jeśli masz start-up zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą coworkingową i eventową dedykowaną start-up’om. Na spotkaniu przedstawimy projekt Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem Twojej firmy w Dolinie Krzemowej Urząd Miasta Katowice oferuje wsparcie swojego biura reprezentacyjnego w Palo Alto.

AVAILABILITY
12:15 - 16:00
ORGANISER: Ministry of Economic Development
AVAILABILITY
12:15 - 16:00
ORGANISER: Ministry of Finance

Insurtech, big data, blockchain, cybersecurity
e-commerce, mobile apps & more