2 dni, 3 sceny, 10 ścieżek tematycznych

inspirujących branżę fintech

banking
revolution
payments
alternative finance
& lending
legal
& regulatory
cybersecurity
AI, data & algorithm
based innovation
distributed
ledgers
e-commerce
insurtech
investments

banking revolution

Przełom cyfrowy w sektorze bankowości osiągnął ogromną skalę. W dobie transformacji cyfrowej zarówno indywidualni klienci jak i duże przedsiębiorstwa uzyskały wiele nowych możliwości, wiąże się to jednak bezpośrednio z wieloma nowymi wyzwaniami i nowymi czynnikami ryzyka, zwłaszcza dla staromodnych instytucji bankowych. W ciągu ostatnich kilku lat, znaczenie i pozycja niedrogich konkurentów z branży fintechowej zdecydowanie wzrosła, co poddaje próbie tradycyjnych graczy na rynku. To prawdziwy wyścig o to, kto najlepiej jest w stanie wypełnić oczekiwania klientów.

Impact fintech’17 będzie okazją dla zaprezentowania szeregu innowacji bankowych opartych na najnowszych trendach i metodologiach w zakresie zaawansowanych analiz, otwartych platform, chmur obliczeniowych, technologii biometrycznych, pozyskiwania danych zewnętrznych, rozszerzonej inteligencji i wielu innych.

payments

Sektor płatniczy rozwija się obecnie dość szybko, w dużej mierze dzięki przełomowym innowacjom pojawiającym się na rynkach globalnych. Mamy do czynienia z istotnym przełomem, gdzie coraz rzadziej korzystamy z płatności gotówkowych i kart płatniczych, a coraz częściej korzystamy z nowych opcji, takich jak płatności mobilne i portfele cyfrowe. Wiele z oferowanych w tej chwili rozwiązań jest nie tylko wygodnych dla konsumentów i przedsiębiorców, ale, co ważniejsze, pozwala na stały rozwój działalności, wykształcenie lepszych sposobów utrzymania klienta i poszerzanie działalności o nowe rynki.

Impact fintech’17 pozwoli na prezentację nowych osiągnięć i dyskusję na ich temat, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa klienta, zarządzania finansami osobistymi czy analizy danych.

alternative finance & lending

Innowatorzy fintechu redefiniują polityki kredytowe poprzez upraszczanie i poszerzanie dostępu do kapitału. Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które często musiały przerywać działalność ze względu na przedłużone i skomplikowane procesy zdobywania funduszy, którym podlegały. Cyfrowe platformy kredytowe mają w założeniu pomóc konsumentom pozyskać potrzebne środki w sposób szybki i efektywny. Jednocześnie, ze względu na obawy dotyczące przepisów i zagrożenie, którym ma potencjał się stać dla tradycyjnych instytucji kredytowych, branża ta stała się ostatnio częstym tematem debat i spekulacji.

Na Impact fintech’17 będziemy omawiać rozmaite usługi dostępne na rynku, począwszy od pożyczek społecznościowych, poprzez platformy kredytowania przez podmioty trzecie, aż po platformy finansowania społecznościowego, zarówno w modelu przedsprzedażowym, jak i udziałowym. Dyskusją zostaną objęte ich modele działalności, źródła danych i metodyka decyzji kredytowych, przyszłe perspektywy i konsekwencje, jakie nowe możliwości mogą mieć dla zasiedziałych podmiotów.

cybersecurity

Przełom w tradycyjnych instytucjach finansowych zaskutkował dostępnością wielu nowych usług dla konsumentów oraz nowych możliwości dla przedsiębiorstw. Jednocześnie spowodował także wzrost obaw związanych z atakami cybernetycznymi, które mogą potencjalnie zagrozić atrakcyjności rynkowej oferowanych usług. Bezpieczeństwo i zaufanie są podstawą wszelkich usług finansowych. Podmioty działające w tym sektorze muszą w tym zakresie stawić czoła wielu wyzwaniom, zwłaszcza w kwestiach związanych z zachowaniem równowagi między rozwojem technologii odpowiedzialnych za przekazywanie i przechowywanie danych klienta, optymalizację zabezpieczeń i zarządzanie ryzykiem a kwestiami związanymi z wygodą korzystania z usług i dostosowaniem do wymogów prawnych, które – w przypadku ich nieprzestrzegania – mogą pociągać za sobą wysokie kary finansowe.

Na Impact fintech’17 będziemy mieli okazję wysłuchać liderów przemysłu, którzy nie tylko zaprezentują analizy nowych wyzwań, które zostały przed nimi postawione, ale także podzielą się innowacyjnymi rozwiązaniami dla nowych problemów, takich jak wykorzystanie technologii biometrycznych lub opartych na algorytmach, które efektywnie wspomagają proces automatyzacji i przyczyniają się do zmniejszenia strat ponoszonych z tytułu oszustw.

Al, data & algorithm-based innovation

Mimo iż technologia sztucznej inteligencji jest obecna w dyskursie już od dłuższego czasu, dopiero niedawno zaczęła ona stanowić nieodłączną część naszego życia codziennego. Jest tak zwłaszcza w dziedzinie usług finansowych, gdzie innowacje są w dużej mierze oparte i wspierane przez SI oraz rozwiązania z zakresu analizy danych. W przeciwieństwie do tradycyjnych instytucji finansowych o ustabilizowanej pozycji na rynku, sukces innowacyjnych przedsiębiorstw fintechowych opiera się w dużej mierze na zapewnieniu wyższej jakości obsługi klienta. Prawdziwa personalizacja usług może natomiast zaistnieć jedynie dzięki efektywnemu gromadzeniu i analizie danych.

Impact fintech’17 skupi się na omawianiu rozwiązań wdrażanych przez wiodące przedsiębiorstwa na rozwiniętych rynkach – zwłaszcza tych, które zapewniły ich użytkownikom przewagę konkurencyjną. Ponadto usłyszymy wystąpienia ekspertów branży, którzy zaprezentują rozmaite aspekty wykorzystywanych technologii ułatwiające m.in. ocenę kredytową czy wykrywanie nadużyć, czy też umożliwiające personalizację wiadomości przekazywanych klientom.

distributed ledgers

Przełom w dziedzinie usług finansowych ma miejsce na wielu poziomach. Wiele
rozwiązań uważanych wcześniej za zagrożenie dla tradycyjnych przedsiębiorców, obecnie pozwala im utrzymać się na rynku poprzez wywoływanie daleko idących zmian w procedurach bankowych. W jakim stopniu technologia rozproszonego rejestru wpływa na sektor finansowy? Czy technologia blockchain ma szansę odmienić oblicze usług finansowych tak jak Internet odmienił komunikację? Czy rozwiąże to problemy branży w zakresie integracji, prywatności, bezpieczeństwa, świadczenia usług transgranicznych czy handlu?

Program Impact fintech’17 zakłada analizę sposobów praktycznego wykorzystania wirtualnej waluty Bitcoin, jak na przykład użycie jej przez najważniejsze instytucje bankowe w celu rozwoju kryptowalutowego ekosystemu czy też w celu prowadzenia eksperymentów w laboratoriach innowacji. Nieustannie wyznaczamy przyszłe kierunki technologii blockchain, a w toku Impact fintech’17 będziemy mieć szansę poznać je bliżej.

e-commerce

Codziennie mamy do czynienia z nowymi rozwiązaniami w zakresie finansów i handlu usprawniającymi procesy kupowania i płatności. Kluczowym czynnikiem intensywnych i ciągłych przemian, z jakimi mamy do czynienia jest dążenie do zapewnienia lepszej obsługi klienta.

Na Impact fintech’17 omawiane będą kwestie związane ze sprzedażą wielokanałową, Internetem rzeczy i wykorzystaniem danych. Jaka jest rola technologii POS i w jaki sposób wpływają one na poszerzanie puli kategorii przedsiębiorstw? Jakie nowe segmenty handlu ulegną cyfryzacji? Dowiedz się na Impact fintech’17!

insurtech

Transformacja cyfrowa stanowi coraz większe wyzwanie dla branży ubezpieczeniowej, która jak do tej pory, przystosowuje się do zmian dość powoli. Technologie insurtech są opracowywane tak, aby zaspokoić rosnące potrzeby cyfrowych klientów. Zwiększone wykorzystanie metody big data w branży ubezpieczeniowej, zwłaszcza w zakresie gromadzenia informacji o konsumencie i analizy jego zachowania, ma ogromny wpływ na oblicze sektora. Innowacyjne technologie pozwalają firmom ubezpieczeniowym lepiej analizować trendy rynkowe i przewidywać tendencje dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie pomagają zapewnić wycenę w czasie rzeczywistym oraz daleko idącą personalizację usług.

Impact fintech’17 będzie okazją do zaprezentowania najnowszych kluczowych trendów w branży ubezpieczeniowej, między innymi związanych z wykorzystaniem telemetrii, UBI, czy zastosowaniem sztucznej inteligencji, które rewolucjonizują sposoby nabywania produktów ubezpieczeniowych.

investments

Wpływ przełomu w branży finansowej jest odczuwalny dla wszystkich – tradycyjne instytucje na nowo budują swoje strategie pod wpływem wprowadzanych przez nowoprzybyłych przedsiębiorców fintechowych i techfinowych rozwiązań. To nie tylko te zapewniające wyższy stopień efektywności przy niższych nakładach finansowych zmieniają jednak oblicze sektora. Przyczyniają się do tego także realizowane przez nich nowe modele, których wartość odzwierciedla się w rosnących poziomach inwestycji, agendy polityczne i akceleratory biznesu. Wszystkie te zmiany wpływają czynnie na doświadczenie odbiorców usług.

Impact fintech’17 będzie szansą na wgląd w opisaną dynamikę i wyjaśnienie jej poprzez śledzenie przykładów partnerstwa między startupami a korporacjami, rosnącej popularności korporacyjnych funduszy VC, podążanie za trendami inwestycyjnymi, dyskusję na temat hotspotów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem regionu CEE oraz wysłuchanie komentarzy w zakresie najistotniejszych doświadczeń ze strony przedsiębiorców odnoszących sukcesy w skalowaniu swoich produktów. Przyszłość fintechu kształtujemy już teraz!

Insurtech, big data, blockchain, cybersecurity
e-commerce, mobile apps & more