Szansa na rozwój

dla ciebie i twojego biznesu

Startup Arena
Workshop Stage
Startup4export
Impact Link
EduHackathon
European Hub Meeting
Business
Booster
Networking Cocktail
Meet
The Leaders

Startup Arena

Przestrzeń zaaranżowana specjalnie na potrzeby wystąpień startupów. Okrągła scena oraz okalająca ją publiczność tworzą Startup arenę, gdzie przez dwa dni odbywać się będą pitchingi wybranych startupów oraz inne formy ich prezentacji (np. dyskusje z inwestorami). Możliwość zaprezentowania otrzyma ok 60 firm. W ramach projektu Startup areny zorganizowany zostanie konkurs dla najlepszych startupów (dotyczy jedynie sesji pitchingowych), gdzie publiczność wybierze swoich faworytów za pomocą aplikacji.

Workshop Stage

Scena dedykowana warsztatom organizowanym przez partnerów wydarzenia (zarówno komercyjnych jak i merytorycznych). Publiczność będzie miała możliwość czynnego udziału w wystąpieniach poprzez zadawanie pytań oraz dyskusję z prowadzącymi. Każdy warsztat będzie dodatkowo wzbogacony o materiały graficzne, filmy oraz prezentacje wyświetlane w trakcie wystąpienia.

Startup4export

Sesja pitchingowa odbywająca się na głównej scenie, przeznaczona dla kilku wyselekcjonowanych startupów. Każda z firm będzie miała możliwość kilkuminutowej prezentacji przed jury oraz zgromadzoną publicznością. Po każdym wystąpieniu nastąpi sesja pytań i odpowiedzi aby jury mogło lepiej poznać prezentowany projekt. Po zakończeniu pitchingu i naradzie, jury wybiera zwycięski startup, który ich zdaniem zaprezentował się najlepiej.

EduHackathon

EduHackathon poświęcony jest pracy nad interdyscyplinarnym zagadnieniem problemowym z wykorzystaniem narzędzi design thinking. Ma formułę eksperckiej sesji kreatywnej z udziałem przedstawicieli biznesu z branży finansowej, start-upów fintechowych, instytucji administracyjnych oraz środowiska akademickiego. Włączenie przedstawicieli wszystkich sektorów pozwala spojrzeć na zagadnienie z różnych perspektyw i znaleźć rozwiązanie optymalne z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych. Efekty modułu zaprezentowane zostaną podczas sesji “Edu hackathon pitches” na Workshop Stage w II dniu wydarzenia.

European Hub Meeting

Strefa, gdzie Fintech huby z całej Europy wraz z wybranymi startupami będą mogły pokazać swoją działalność i opowiedzieć o jej niuansach podczas Impact fintech’17. Każdy z hubów otrzyma możliwość zaaranżowania swojej strefy oraz wizyty studyjnej w jednej z topowych instytucji finansowych. Dodatkowo startupy będą uczestniczyły w innych aktywnościach podczas wydarzenia jak Startup arena, Impact Link (matchingi) czy Startup4 export.

Business Booster

Spotkania przy stanowiskach instytucji publicznych, których celem jest aktywny dialog tychże instytucji z przedstawicielami biznesu. Business Booster pozwoli każdemu uczestnikowi Impact fintech’17 na skonsultowanie swoich rozwiązań, zadanie pytań oraz zasięgnięcie opinii. Format skierowany jest głównie dla przedsiębiorców. Umówienie spotkania będzie możliwe zarówno przed wydarzeniem jak i w trakcie, przy recepcji działające podczas dwóch dni Impact fintech’17.

Networking Cocktail

Otwarta impreza dla wszystkich uczestników wydarzenia, odbywająca się bezpośrednio po części merytorycznej pierwszego dnia Impact fintech’17. Podczas spotkania goście mają możliwość networkingu w luźnej atmosferze przy muzyce i drinku.

Meet The Leaders

Możliwość rozmowy z wybranymi speakerami, drugiego dnia wydarzenia po zakończeniu części merytorycznej. Meet the Leaders to luźna formuła spotkania, gdzie uczestnicy ustawiają się w kolejce do rozmowy i dyskusji ze specjalnie oznakowanymi speakerami.

Insurtech, big data, blockchain, cybersecurity
e-commerce, mobile apps & more